Strona główna

Dydaktyka

TECHNIKA SAMOCHODOWA - 3-semestralne zaoczne studia podyplomowe
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, pragnących uzupełnić wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie budowy, eksploatacji i badań pojazdów.

Więcej informacji...