Strona główna

Katedra realizuje prace badawcze związane z:

  • syntezą algorytmów sterowania silnikiem spalinowym i układem napędowym,
  • zmniejszeniem zużycia paliwa,
  • ograniczeniem emisji substancji szkodliwych,
  • energochłonnością ruchu i sprawnością napędu,
  • oceną zjawisk i procesów występujących w przejściowych stanach pracy samochodowego silnika z zapłonem iskrowym,
  • doskonaleniem systemów diagnostycznych.

.

Uwagi prosimy kierować do: Joli Dembickiej


baner

 logo


 klakson