Strona główna

3-semestralne zaoczne studia podyplomowe
TECHNIKA SAMOCHODOWA

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, pragnących uzupełnić wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie budowy, eksploatacji i badań pojazdów.

Studia kierowane są do nauczycieli szkół średnich, pracowników autoryzowanych stacji obsługi samochodów, osób zatrudnionych w firmach ubezpieczeniowych i biurach rzeczoznawców. Ukończenie studiów umożliwia awans zawodowy oraz zmianę profilu wykształcenia.

Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie zajęć obowiązkowych oraz wykonanie i zaliczenie pracy końcowej.

Więcej informacji...