Strona główna

Katedra Pojazdów

Katedra realizuje prace badawcze związane z:

  1. syntezą algorytmów sterowania silnikiem spalinowym i układem napędowym,
  2. zmniejszeniem zużycia paliwa,
  3. ograniczeniem emisji substancji szkodliwych,
  4. energochłonnością ruchu i sprawnością napędu,
  5. oceną zjawisk i procesów występujących w przejściowych stanach pracy samochodowego silnika z zapłonem iskrowym,
  6. doskonaleniem systemów diagnostycznych.

Projekty badawcze: