Strona główna

nagłowek 01

Znajdująca się na wyposażeniu Katedry Pojazdów Drogowych i Rolniczych Politechniki Opolskiej hamownia podwoziowa MSR 500 jest najwyżej klasy stanowiskiem oferowanym przez firmę MAHA hamowni, które to dzięki swojej dopracowanej technice pomiarów pojazdów z napędem na wszystkie koła i technologii zaczerpniętej z działów przemysłowych zapewnia profesjonalistom najlepsze możliwości pomiarów przy ciągłym obciążeniu, które umożliwia precyzyjną modyfikację pojazdu.

Dzięki zastosowaniu silników dopędzających w połączeniu z hamulcami elektrowirowymi stanowisko MSR 500 umożliwia perfekcyjną synchronizację osi przedniej i tylnej. Dzięki temu możliwa jest kontrola pojazdów wyposażonych we wszelkie rodzaje napędów na cztery koła, jak i napędów na jedną oś. Stanowisko MSR 500 nadaje się znakomicie do przeprowadzania długotrwałych pomiarów oraz badania pojazdów o dużych mocach.

hamownia 01

Stanowisko MSR 500 posiada:

  • dwa zestawy rolkowe jednobębnowe, po jednej rolce na każdą oś, dedykowane dla pojazdów samochodowych dwukołowych i czterokołowych, w tym 2WD i 4WD,
  • system do badania emisji spalin badanego pojazdu obejmujący: analizator stężenia substancji szkodliwych w spalinach, dymomierz oraz analizator cząstek stałych,
  • system do diagnostyki pojazdu poprzez 16-pinowe złącze diagnostyczne pojazdu,
  • system do bezpośredniego pomiaru następujących parametrów: składu mieszaniny palnej, prędkości obrotowej silnika, parametrów układu doładowania silnika (ciśnienie i temperatura), temperatury oleju w silniku,
  • system do bezpośredniego mocowania pojazdu na stanowisku z opcją mocowania pojazdu jednośladowego,
  • możliwość śledzenia podczas pomiarów parametrów rozdziału mocy pomiędzy osiami pojazdu z napędem 4x4 i hybrydowym.

Oprogramowanie:

  • monitoruje i archiwizuje parametry trakcyjne badanego pojazdu,
  • monitoruje i archiwizuje parametry emisji spalin badanego pojazdu przed, w trakcie oraz po pomiarze,
  • pozwala symulować dowolne testy drogowe.


Nazwa projektu: „Utworzenie nowoczesnego stanowiska badawczego do badania układów napędowych pojazdów drogowych i rolniczych spełniającego wymogi określone w PN
oraz w certyfikacie TUV na Politechnice Opolskiej„
Nr ewidencyjny wniosku: WND-RPOP.01.03.01-16-010/12
Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPOP.01.03.01-16-010/12-00
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa: RPOP.01.00.00 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Działanie: RPOP.01.03.00 – Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie: RPOP.01.03.01 – Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Jednostka organizacyjna/wydział – Wydział Mechaniczny

stopka 01