Strona główna

Laboratoria

To laboratorium obejmuje pracownię automatyzacji i sterowania
oraz pracownię mechatroniki pojazdowej.

W pracowni automatyzacji i sterowania znajdują się stanowiska do badania: automatycznej skrzyni biegów, elektronicznie sterowanej bezstopniowej skrzyni biegów, hydraulicznie i elektrycznie wspomaganego układu kierowniczego, amortyzatorów z tłumieniem sterowanym w sposób elektroniczny, zespół elektronicznie sterowanej przepustnicy. Studenci realizujący ćwiczenia mają do dyspozycji komputery wyposażone w standardowe i specjalizowane (szyna CAN) interfejsy pomiarowe. Pod okiem prowadzącego studenci dokonują analizy i syntezy algorytmów sterowania przy wykorzystaniu bardzo efektywnych narzędzi z pakietu Matlab/Simulink. W tej pracowni realizowanych jest także wiele prac przejściowych i dyplomowych, obejmujących problematykę modelowania, symulacji oraz sterowania w czasie rzeczywistym.

Laboratorium wyposażone jest w następujące stanowiska:

 • stanowisko do badania automatycznych skrzyń biegów: hydromechanicznej oraz mechanicznej o ciągłej zmianie przełożenia CVT,
 • stanowisko do badania układu x-by-wire,
 • stanowisko do badania układu drive-by-wire,
 • stanowiskowy symulator obciążenie silnika do mocy 80 KW.
 • stanowiska do programowania mikrokonrolerów z elementami wykonawczymi o zmiennych nastawach takich jak: wentylator oraz przepustnica.

Stanowiska dotyczące budowy pojazdów:

 • stanowisko do badania układów pneumatycznych:
  • dwuobwodowe układy hamulcowe,
  • wspomaganie pracy sprzęgła,
  • pozycjonowanie pneumatyczne siedzenia kierowcy,
 • stanowisko do badania wspomagania układu kierowniczego,
 • stanowisko do badania hydraulicznego układu hamulcowego,
 • stanowisko do badania elementów pneumatycznego układu zawieszenia,
 • układy przeniesienia napędu (skrzynie biegów, mosty napędowe).

Podstawowe wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej stanowią symulatory wybranych podzespołów samochodu. W szczególności są to symulatory:

 • układu wtrysku paliwa w silniku ZS
 • układu elektronicznej kontroli pracy silnika ECU;
 • układu zasilania elektrycznego,
 • układu do badania sondy lambda,
 • układu amortyzatora ze zmiennym tłumieniem,
 • układu hamulcowego z funkcją ABS,
 • układu oświetlenia pojazdów.

Współpraca symulatorów z komputerowymi układami sterowania i kontroli pozwala na prowadzenie prac badawczych, o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. Do dyspozycji są następujące systemy rejestracji danych:

 • system sterowania i pomiaru czasu rzeczywistego firmy InTeCo, współpracujący z oprogramowaniem Matlab/Simulink,
 • system pomiarowy DaqBook 100 firmy IoTech, współpracujący z oprogramowaniem autorskim PSP oraz z programem DasyLab, LabView.
 • system pomiarowy Daq firmy MCC, współpracujący z oprogramowaniem DasyLab, LabView, Maltab/Simulink,
 • system sterowania i pomiaru czasu rzeczywistego firmy National Instruments, współpracujący z oprogramowaniem LabView,
 • system monitoringu i sterowania szyny CAN firmy Systec, współpracujący z programem Matlab/Simulink.
 • system rejestracji parametrów roboczych silnika S-Tech 4.
 • system rejestracji parametrów roboczych pojazdu CDIF/2.