Strona główna

Laboratoria

Laboratorium to obejmuje pracownię diagnostyki pojazdów
oraz pracownię badań układów napędowych pojazdów.

Pracownia diagnostyki pojazdów wyposażona jest w urządzenia, której podstawę tworzą stanowiska do pomiaru skuteczności działania hamulców, stanowisko do badania układu zawieszenia pojazdów, stanowisko do wstępnego pomiaru zbieżności kół oraz liczne urządzenia kontrolno-pomiarowe.

W laboratorium prowadzi się badania z zakresu:

 • pomiaru skuteczności działania układu hamulcowego,
 • pomiaru geometrii ustawienia kół pojazdu,
 • pomiaru skuteczności tłumienia drgań w układzie zawieszenia,
 • pomiaru akustyki układu przeniesienia napędu,
 • pomiaru zadymienia spalin wieloskładnikowym analizatorem spalin.

W pracowni tej prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne z zagadnień diagnostyka i badania kontrolne pojazdów. Ponadto pracownia obejmuje badania z zakresu badań układów napędowych pojazdów. W tym celu pracownia Katedry Pojazdów Politechniki Opolskiej wyposażona jest w hamownię podwoziową MSR 500 firmy MAHA. Hamownia ta dzięki swojej dopracowanej technice pomiarów umożliwia badanie układów napędowych pojazdów w różnej konfiguracji:

 • badanie motocykli;
 • badanie pojazdów z układem napędowym na przednią oś;
 • badanie pojazdów z układem napędowym na tylną oś;
 • badanie pojazdów na wszystkie koła;
 • badanie pojazdów hybrydowych.

Ponadto dzięki zastosowaniu silników dopędzających w połączeniu z hamulcami elektrowirowymi stanowisko MSR 500 umożliwia perfekcyjną synchronizację osi przedniej i tylnej oraz możliwość przeprowadzenia badań symulacyjnych w cyklach jezdnych, zarówno syntetycznych jak i rzeczywistych. Stanowisko MSR 500 posiada:

 • dwa zestawy rolkowe jednobębnowe, po jednej rolce na każdą oś,
 • system do badania emisji spalin badanego pojazdu obejmujący: analizator stężenia substancji szkodliwych w spalinach, dymomierz oraz analizator cząstek stałych,
 • system do diagnostyki pojazdu poprzez 16-pinowe złącze diagnostyczne pojazdu,
 • system do bezpośredniego pomiaru następujących parametrów: składu mieszaniny palnej, prędkości obrotowej silnika, parametrów układu doładowania silnika (ciśnienie i temperatura), temperatury oleju w silniku,
 • układ do bezpośredniego mocowania pojazdu na stanowisku z opcją mocowania pojazdu jednośladowego.

Hamownia podwoziowa umożliwia powtarzalnie wykonywać pomiary dla dowolnego układu napędowego z możliwością pełnej archiwizacji wyników pomiarów.

C2a 1