Strona główna

Laboratoria

W laboratorium silników spalinowych, wyposażonym w nowoczesne jednostki napędowe o zapłonie iskrowym i samoczynnym, odbywają się zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: silniki spalinowe, badania diagnostyczne pojazdów, technologia napraw. Ćwiczenia laboratoryjne są wykonywane przy wykorzystaniu stanowisk z pracującymi silnikami z zastosowaniem nowoczesnej, komputerowej aparatury diagnostycznej. Nowoczesne, elektronicznie sterowane silniki spalinowe znajdujące się w tej pracowni, wykorzystywane są w procesie nauczania nowoczesnych metod diagnozowania silników spalinowych oraz pojazdów. Typowe urządzenia diagnostyczne uzupełnione opracowaniami własnymi, stanowią solidną bazę do badań naukowych. Oprzyrządowanie pomiarowe umożliwia komputerową diagnostykę pracy samego silnika jak również jego układów pomocniczych. Laboratorium wyposażone jest w następujące silniki:

  • wielopunktowy silnik o zapłonie iskrowym MPI wyposażony w instalację LPG,
  • jednopunktowy silnik o zapłonie iskrowym SPI,
  • silnik o zapłonie samoczynnym 1,7 TDi zasilany pompą rozdzielaczową,
  • silnik o zapłonie samoczynnym 2,0 TDi zasilany pompowtryskiwaczami.

C2b 1

C2b 2

C2b 3